icon-menu-close

Prata med en säljare

Du kan kontakta oss via telefon eller på e-post för hjälp med din produkt eller fråga.

Grunden för ökad effektivitet finns i den grundliga analysen

Ökad effektivitet med säkra utskrifter och strömlinjeformad skrivarpark.

Ola Nydahl
Ola Nydahl
Försäljningschef Region Sydväst
Grunden för ökad effektivitet finns i den grundliga analysen

Nederman är ett företag med spetskompetens och kunder över hela världen. Företaget är världsledande i industriell luftfiltrering och grundades i Sverige 1944. Spetskompetensen finns framförallt inom filtrering, rening och återvinning i krävande Industriella miljöer. Huvudkontor ligger i Helsingborg. Arboga, Kinna, Töredal och Varberg är andra verksamhetsorter. Antalet anställda är ca 1600 och omsättningen är 3 miljarder SEK.

”Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt erbjudande och vår förmåga att motsvara våra kunders behov. Vår förmåga och konkurrenskraft är beroende av många faktorer som samverkar. En viktig ingrediens i vår kvalitets och effektivitetsarbete är vår dokumenthantering”, intygar Michael Nielsen, Local IT Manager för Nederman och som arbetar på huvudkontoret i Helsingborg.

Bakgrund och utmaning

”Vid genomgången av vår skrivarpark visade det sig att vi hade inte mindre än 40 små kopiatorer och 15 stycken större så kallade MultiFunctionPrinters. Bakom alla dessa skrivare fanns det ingen särskilt klok tanke eller plan. Och det fanns heller ingen strategi för framtiden utan samtliga skrivare hade inhandlats för att möta enskilda och individuella behov. Strategi matchat mot företagets behov saknades, och där och då var det akuta utmaningar som skulle mötas och de möttes helt enkelt genom att införskaffa ytterligare en skrivare.”

Eftersom det inte fanns någon övergripande strategi kunde skrivarparken växa nästan okontrollerat samtidigt som effektiviteten inte var i närheten av att öka i samma hastighet. Det fanns helt enkelt för många skrivare vars kapacitet långt ifrån utnyttjades till fullo.

Michael Nielsen, Local IT Manager för Nederman

“Ibland nästan inte alls och i många fall överutnyttjades färgskrivarna för svartvita utskrifter samtidigt som de mindre skrivarna avsedda för svartvita utskrifter kunde stå underutnyttjade. Detta kunde vi konstatera då vi gjorde flera utvärderingar, först i egen regi och senare tillsammans med Canon. Ett annat stort problemområde var att känsliga dokument kunde bli liggande vid skrivarna. Med tanke på att vi då hade 55 skrivare kunde vi se att vi hade ett behov av säkra utskrifter”, berättar Michael Nielsen.

Lösningen

“Tack vare Jonas Ekelund, som är vår kontaktperson på Canon, fick vi information om tjänsten MPS, Managed Print Services. Det är en lösning som helt frigör oss från alla eventualiteter som har med skrivare, drivrutiner, papper och toners att göra. Därmed kan vi koncentrera oss på vår kärnverksamhet och fullt ut lita på att Canon hanterar utmaningarna som handlar om att optimera våra arbetsflöden för utskrifter, scanning och kopiering. Där har Canon en expertis som vi saknar och gärna tar del av både i nuläget och över tid”, säger Michael Nielsen.

Fördelar

  • icon-check-circle Standardiserat – 6 modeller istället för 15
  • icon-check-circle Specificerat – färgskrivare på kontoret, svartvita i produktionen
  • icon-check-circle uniFLOW – Utskrift från vilken som helst MFP skrivare
  • icon-check-circle Toners i rätt tid

Resultatet

”Nu har vi en lösning som är gynnsam för hela företaget och inte bara för enskilda personer och grupper. Vi kan se att effektiviteten ökat tack vare smidigare rutiner, en strömlinjeformad skrivarpark och säkra utskrifter. Dessutom har pappersförbrukningen reducerats dramatisk, behovet av service och underhåll klingat av till nära nollpunkten. En annan stor fördel är att den här lösningen automatiskt ser till att vi aldrig står utan toners till vår effektiva skrivarpark. När 20% återstår larmar lösningen och nya toners kommer till oss per automatik. Det är mycket smidigt och även ekonomiskt, eftersom vi slipper lagerhålla toners och binda kapital.”

Partnerskapet

”Jag uppskattar vårt samarbete väldigt mycket och konstaterar att det fungerar klockrent såväl med servicesidan som med management. Särskilt värdefulla är våra regelbundna kvartalsmöten då vi till exempel kan granska och utvärdera statistiken för vår skrivarpark.  Med hjälp av den kan vi ta beslut som effektiviserar vår printmiljö och sänker kostnaderna.

“Sedan vi inledde det här MPS-samarbetet med Canon är antalet servicebesök försvinnande få, nära nollpunkten skulle jag vilja påstå. Det är förstås en glädjande utveckling och ingenting vi kunde ta för givet. Det goda resultatet är en frukt av den grundliga analysen och noggranna identifiering av våra behov och rutiner som gjordes i början av vårt samarbete.”

Michael Nielsen, Local IT Manager för Nederman

“Sammantaget innebär detta att vi fullt ut kan fokusera på vår kärnverksamhet och med förtroende även fortsättningsvis låta Canon leverera lösningen som hittills sänkt våra kostnader, ökat effektiviteten, säkrat utskrifterna, minskat pappersförbrukningen och reducerat miljöpåverkan”, avslutar Michael Nielsen.

Nästa steg

”Vi ser gärna att så många som möjligt använder den här lösningen och vårt nästa planerade steg är att implementera den även i Arboga, Kinna, Töredal och Varberg”, berättar Michael Nielsen.

Fler referenser