icon-menu-close

Prata med en säljare

Du kan kontakta oss via telefon eller på e-post för hjälp med din produkt eller fråga.

Fungerar som hjärtat i vår verksamhet

Började med två slambilar. Idag har man 32 anställda och 26 topputrustade bilar.

Stefan Tiborson
Stefan Tiborson
Centerchef, Norrköping
Fungerar som hjärtat i vår verksamhet

Lars Strandstedt brinner för sitt arbete på Spol & Industriservice i Norrköping. Han började som anställd inom branschen år 1981 och år 2002 startade han Spol & Industriservice AB, idag är han VD och räknar antalet anställda till 32.

Bland företagets kunder återfinns industri, privatpersoner och kommun. ”Vi har förmånen att få jobba med hela kedjan av kunder och det hänger nog tätt samman med vårt breda utbud av tjänster. Spol- och sugtjäntser, lastväxlare och kranbilar, klottersanering, TV-inspektion, cistern- och oljeavskiljningskontroll, hetvattenspolning 500 bar, pool- och vattenfyllning samt att vi tömmer, rengör och hjälper våra kunder med fettavskiljare”, berättar Lars Strandstedt.

Spol & Industriservice har utrustning för att lösa problem i allt från små ledningar i köksavlopp till stora kulvertar. Med hetvatten från lastbilarna kan företaget bland annat lösa både fett och is. Bilarna kan transportera vatten till pooler, planteringar, processer med höga renlighetskrav och vid spridning för att minska damm. Företagets slambilar har olika spol-och sugslang, specialverktyg och kompletterande utrustning.

”Vi har också lastbilar med Mono-pumpar för pumpning av olja eller för att kunna trycka vätska högt upp i en cistern. De vanligaste tjänsterna som vi levererar är högtrycksspolning, kemtransporter, slamsugning, lastväxlar- och kranbilsuppdrag, kontroll och rengöring av tankar och oljeavskiljare samt tv-inspektion av ledningar. Sammantaget kan vi med fog hävda att vi är en helhetsleverantör av tjänster inom vår bransch”, säger Lars Strandstedt.

Utmaning

”Självfallet har vi jobbat systematiskt med vår dokumentation hela tiden men gjort det utan koppling och integration mellan våra olika system. Det fungerade men säkerheten i det arbetet var inte helt hundra. Det var på individnivå och inte institutionaliserat. Det var ingen perfekt ordning på dokumentationen och det var svårt att hitta. Vi ville ha en lösning som skulle vara hjärtat i vår verksamhet”, berättar Lars.

”Vi har mycket kompetent personal som brinner för sina uppdrag och uppdragsgivare. Men vi är inga IT-människor och ville därför ha en leverantör som kunde stötta och hjälpa och samtidigt kunna erbjuda en enkel, effektiv och säker lösning.”

Lars Strandstedt, VD Spol & Industriservice AB

“Vi ville ta oss förbi ordningen med manuella noteringar på lösa papperslappar och hitta en framtidssäker dokumenhanteringslösning som integrerar affärssystem och ekonomisystem. Som ger oss total överblick av vårt samlade informationsflöde vad gäller bilar, leveranser, personal, åkare, kundstatus och annan affärskritisk information. Kvalitetstänk både med ordning och reda, säkerhetstänk och utbildning är något vi prioriterar högt. Därför var det viktigt för oss att kunna bygga in lösningen i ISO-certifieringen”, säger Lars Strandstedt.

Lösning

”Den här lösningen ger oss allt det vi efterfrågade. Dessutom är den mycket enkel och effektiv. Den är bara att sätta igång att jobba med, finns ingen tröskel som man behöver ta sig över. Kan du använda office-paketet kan du använda den här lösningen. Alla som jobbar med word-programmet känner sig hemma.”

“För oss är den här lösningen spindeln i nätet. All information samlas på ett ställe och all information stannar kvar i företaget.”

Lars Strandstedt, VD Spol & Industriservice AB

“Tidigare kunde det vara väldigt personbundet och personligt, nu sitter informationen institutionen, i företagets väggar. Ingen risk att information försvinner i samma ögonblick som någon väljer att byta jobb, till exempel. Nu är ingenting slumpartat och personligt utan allting är strukturerat och förutsägbart i vår företagskultur. Det går snabbt att hitta rätt information för rätt kund, personal och samarbetspartners. En annan fördel är att all information är säkrad enligt GDPR, en trygghet för oss och våra kunder. Kort sagt, vi fick helt enkelt en lösning som fungerar som spindeln i nätet och som syr ihop all affärskritisk information till en fungerande helhet. Dokumenteringssystem och attestsystem, ja allt är kopplat till den här lösningen, Therefore”, berättar Lars Strandstedt.

Fördelar

  • icon-check-circle Flexibelt system
  • icon-check-circle Fungerar som spindeln i nätet, håller ihop all dokumentation
  • icon-check-circle Effektivt och snabbt
  • icon-check-circle GDPR säkrat

Resultat

”I och med att all information är samlad, strukturerad och överblickbar har vi nu de rätta förutsättningarna för att både bibehålla och utveckla den höga kvaliteten på våra tjänster. Och vi taggar dokumenten så att endast rätt personer kan ta del av rätt information. Det gäller medarbetare, arbetsledare och kunder. Informationsflödet är behörighetsstyrt”, säger Lars Strandstedt.

Samarbete

”Utan stöttningen och engagemanget från teamet på Canon här i Norrköping hade vi inte varit där vi är idag. Det går enkelt och snabbt att jobba tillsammans. Samarbetet är sömlöst, det finns inga skarvar som skaver. Canon är i framkant av den digitala utvecklingen och utan deras kompetens och dedikerade personal hade jag inte vågat satsa fullt ut som jag gjort. Jag fortsätter gärna att utveckla mitt företag tillsammans med dem”, berättar Lars Strandstedt.