Sökresultat

Inga träffar matchade ditt sökord

Ett okänt fel inträffade, försök igen

Jobba smartare med automatiserad formulärhantering

Att ta hand om information på ett säkert, effektivt och billigt sätt är avgörande för en verksamhet. Inte minst idag när både mängden information och värdet av den ökar, hela tiden. Att behandla och hantera formulär och blanketter kräver uppmärksamhet. Men formulärhantering ska inte få äta upp resurser som egentligen behövs någon annanstans eller knapra i sig tid som borde läggas på annat. 

Det finns goda skäl att tänka till kring hur man jobbar med formulärhantering. Och de flesta som tar en sådan funderare, brukar snubbla över ett antal utmaningar. Inte minst eftersom formulär och blanketter är något som berör de flesta delarna av en organisation – till exempel HR-avdelning, kundtjänst, försäljning och marknadsföring.

Typiska utmaningar:
Dyrt
Kostnaderna sticker iväg när man anställer specialister, plockar in konsulter eller utbildar personalen. 

Osäkert
När extern personal hanterar konfidentiell eller affärskritisk information ökar säkerhetsriskerna. 

Dålig koll
Formulärhantering som sköts manuellt eller av en tredje part gör det lättare att tappa bort viktig information, eller får in felaktiga uppgifter. Dessutom blir det krångligare att förbättra hanteringen. 

Tappad tid
Manuell formulärhantering tar tid från annat viktigt – samtidigt som långa svarstider kan påverka kundnöjdheten negativt. 

Sämre regelefterlevnad
Om formulärhanteringen till exempel sköts manuellt, blir det lättare att villa bort sig i regeldjungeln kring informationslagring. 

Vår lösning
Hos oss får du en mix av mjuk- och hårdvara, som automatiserar din formulärhantering och tar med den in i en enklare och skönare digital värld. Data kan hämtas och extraheras från alla typer av pappersblanketter och elektroniska formulär – snabbt och säkert. Felaktigheter i formulären flaggas automatiskt innan analys och delning. Och allt arkiveras för enkel tillgång, i enlighet med de regler som finns – både externt och internt hos er. 

Som vanligt är det din verksamhet och dina behov som utgör grunden till vår lösning. Vi börjar med en genomgående analys av era dokumentflöden, era behov när det gäller informationshantering och vilka möjligheter ni har när det gäller att jobba smartare och mer effektivt med formulär och blanketter. Och det frigör tid, resurser och plats i huvudet. 

Fördelarna
Sänkta kostnader
Våra lösningar är återanvändbara och automatiserar all formulärhantering, så du slipper ta in dyra specialresurser. 

Bättre koll
Att sköta informationsbehandling internt ger större kontroll och gör det lättare att hitta förbättringsmöjligheter. 

Ökad säkerhet
Information som stannar i organisationen är alltid säkrare – och automatisering minskar risken att den mänskliga faktorn ger upphov till felaktigheter eller dataförluster. 

Mer tid
Våra lösningar gör att formulärhanteringen blir snabbt och korrekt utförd, så att alla medarbetare kan fokusera på annat. 

Bättre regelefterlevnad
Vår lösning kalibreras så att all data och lagringen av den uppfyller era säkerhetsdirektiv. 

Kontakta oss!
Hör av dig till oss, så hjälper vi dig med en lösning för formulärhantering som passar dina behov och möjligheter!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

för att få läsa mer kring hur våra kunder använder våra produkter och tjänster.
 

Registrera