icon-menu-close

Prata med en säljare

Du kan kontakta oss via telefon eller på e-post för hjälp med din produkt eller fråga.

Automatiserad formulärhantering

Automatiserad
formulärhantering

Jobba smartare med automatiserad och säkrare formulärhantering

Att ta hand om information på ett säkert, effektivt och billigt sätt är avgörande för en verksamhet. Inte minst idag när både mängden information och värdet av den ökar, hela tiden. Att behandla och hantera formulär och blanketter kräver uppmärksamhet. Men formulärhantering ska inte få äta upp resurser som egentligen behövs någon annanstans eller knapra i sig tid som borde läggas på annat. 

Det finns goda skäl att tänka till kring hur man jobbar med formulärhantering. Och de flesta som tar en sådan funderare, brukar snubbla över ett antal utmaningar. Inte minst eftersom formulär och blanketter är något som berör de flesta delarna av en organisation – till exempel HR-avdelning, kundtjänst, försäljning och marknadsföring.

Den nya, uppdaterade visselblåsarlagen

Apropå HR och GDPR, visste du att det sedan 17 december 2021 finns en s.k. visselblåsarlag. Lagen innebär i korthet ett förbud mot att hindra eller försöka hindra rapportering av missförhållanden som har uppstått eller sannolikt kan komma att uppstå i en verksamhet. Den 17 december 2023 börjar lagen även att gälla för privata arbetsgivare med 50 eller fler anställda. Nedan finns en checklista för nedladdning så att du vet att just ditt företag följer lagen.

Varför en visselblåsarkanal?

  • icon-check-circle Syftet med en visselblåsningskanal är att möjliggöra en hög skyddsnivå för de personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden och rapporterar dessa.
  • icon-check-circle Visselblåsarlagens skydd omfattar både skriftlig och muntlig rapportering.
  • icon-check-circle En verksamhetsutövare som bryter mot något av förbuden mot hindrande åtgärder eller repressalier ska betala skadestånd för den förlust som uppkommer och för den kränkning som överträdelsen innebär, dvs. både allmänt och ekonomiskt skadestånd.
  • icon-check-circle Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet. Vid avsaknad av information, rapporteringskanal och förfaranden vid rapportering föreligger risk för att Arbetsmiljöverket lämnar föreläggande om att vidta åtgärder. Sådant föreläggande kan kombineras med vite.

Fördelar med automatiserad formulärhantering

  • icon-check-circle Sänkta kostnader
  • icon-check-circle Bättre koll
  • icon-check-circle Ökad säkerhet
  • icon-check-circle Mer tid
  • icon-check-circle Bättre regelefterlevnad

Typiska utmaningar

Vår lösning

Hos oss får du en mix av mjuk- och hårdvara, som automatiserar din formulärhantering och tar med den in i en enklare och skönare digital värld. Data kan hämtas och extraheras från alla typer av pappersblanketter och elektroniska formulär – snabbt och säkert. Felaktigheter i formulären flaggas automatiskt innan analys och delning. Och allt arkiveras för enkel tillgång, i enlighet med de regler som finns – både externt och internt hos er. 

Som vanligt är det din verksamhet och dina behov som utgör grunden till vår lösning. Vi börjar med en genomgående analys av era dokumentflöden, era behov när det gäller informationshantering och vilka möjligheter ni har när det gäller att jobba smartare och mer effektivt med formulär och blanketter. Och det frigör tid, resurser och plats i huvudet. 

Fördelarna

Vill du veta mer om hur din verksamhet kan utvecklas?

Vill du veta mer om hur din verksamhet kan utvecklas?

Ange dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Har du frågor?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort.

Läs vår integritetspolicy om hur vi hanterar personuppgifter.