icon-menu-close

Prata med en säljare

Du kan kontakta oss via telefon eller på e-post för hjälp med din produkt eller fråga.

Digitaliseringsresan fortsätter för Elvbygg

”Rätt information till rätt person i rätt tid.”

Martin Persson
Martin Persson
Plats-/Försäljningschef, Västerås, Eskilstuna
Digitaliseringsresan fortsätter för Elvbygg

Att bestiga berg och digitalisera har en del gemensamt. Det gäller att säkra en nivå i taget innan man går vidare till nästa. Att metodiskt och målmedvetet närma sig målet är vägen framåt. Inte förvänta sig att man kan göra allt på en gång och bestiga berget i ett jättekliv. Det är som med elefanten. Den går inte att svälja i en tugga. Man får dela upp den i små portioner. Rätt storlek på portionerna varierar från företag till företag.

Bakgrund

På alla arbetsplatser finns mycket information om pågående projekt, kunder, leverantörer och inte minst personal. Inte sällan kan den informationen vara utspridd hos olika personer och på olika platser. I en pärm där, på ett skrivbord här, i ett arkiv där, hos VD, hos HR, hos någon, osäkert vem. ”Så kunde det vara förr innan vi digitaliserade”, säger Jeanette Almén, Vice VD, på Elvbygg i Enköping.

“Strukturen är mycket viktig att man sätter upp innan man påbörjar digitaliseringen, det underlättar processen enormt. Det finns alltid stora mängder information och dokumentation som behöver hanteras på ett effektivt sätt. Dessutom kommer ständigt ny information som vi behöver förhålla oss till och dela med oss av. Nu har vi samlat all information på ett ställe och informationen är alltid uppdaterad och tillgänglig för den som har rätt behörighet.”

Jeanette Almén. Vice VD & Ekonomichef, på Elvbygg.

Elvbygg är ett företag som har anor sedan 60-talet, närmare bestämt 1962 då företaget startades. ”Vi är mycket stolta över att vara det största lokala byggföretaget i Enköping. Vi har en omsättning på runt 190 miljoner och vi är 65 anställda. Vår vision är att vi ska vara det naturliga valet för byggnationer i Enköping med omnejd. För att nå dit levererar vi rätt kvalitet i alla led inom byggprocesser. Vi gör det genom yrkesskicklig personal, nytänkande och stort engagemang i allt vi gör”, säger Jeanette Almén. I den andan och med den ambitionen äger också digitaliseringen rum. Det är en process, en ständigt pågående resa.

”Vi digitaliserar i den takt som passar oss och vår verksamhet. Nu är vi inne i en fas där vi digitaliserar olika processer för dokumentation. Som bekant ställs sedan några år tillbaka högre krav på att skydda personuppgifter genom reglerna i data skyddsförordningen GDPR. Att bryta mot reglerna kan resultera i böter och bötes- summan baserar sig på omsättning. Vi ser det inte bara som ytterligare ett lagkrav utan en möjlighet för oss att se över interna processer och genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som stärker oss som företag. Med hjälp av Canons plattform har vi fått lösningen och funktionerna vi behöver, och som förenklar och effektiviserar vårt sätt att hantera dokumentation och dela information”, säger Jeanette Almén.

Fördelar

  • icon-check-circle Ökad säkerhet för bolaget
  • icon-check-circle Kännbar trygghet i Canons system, eliminerar risker för fel
  • icon-check-circle Flexibilitet och skalbarhet
  • icon-check-circle Ständigt uppdaterad information
  • icon-check-circle Ökad effektivitet
  • icon-check-circle Bättre överblick och kontroll

Lösning

”Med lösningen vi nu har är det lätt att göra rätt. Den ger oss överblick och kontroll, ingenting hamnar mellan stolarna. Avtal som är på väg att gå ut, ska sägas upp, förnyas eller omförhandlas får vi information om i god tid innan så att vi kan göra allting rätt från början och onödiga fel undvikas. Dataskyddsförordningen GDPR är ett komplext regelverk som få kan utantill men som den här lösningen hjälper oss att hålla koll på. Sjukförsäkringar, semesterdagar, utbildning och annan information som rör både personal och kan vi nu hantera digitalt på ett säkert och tryggt sätt. I det här sammanhanget är det också viktigt att mejl inte ställs till en person på företaget utan till en mejllåda, införadress eller motsvarande. Om den personen slutar på företaget, vad händer då? Viktiga frågeställningar och kritisk information kanske inte besvaras eller når oss överhuvudtaget. Med mejllådan säkerställer vi att mejlet kommer oss tillhanda och kan hanteras på rätt sätt”, säger Jeanette Almén.

Resultat

”I lösningen vi har nu har jag ritat upp och byggt in ett digitalt ledningssystem som gör att rätt person nås av rätt information i rätt ögonblick. Så nu finns förutsättningarna för att det aldrig ska bli fel i informationsflödet.

“Innan digitaliseringen fanns alltid risken för att kritisk information stannade på vägen, låg i ett oöppnat kuvert på någons skrivbord. Nu distribueras informationen digitalt på ett sätt som är säkert och tryggt. Anbud är viktiga för oss och där har digitaliseringen avsevärt förbättrat och förstärkt informationssäkerheten. Vem ska göra anbudet och stämma av anbudet mot alla checklistor?”

Jeanette Almén. Vice VD & Ekonomichef, på Elvbygg.

Vem informerar ledningen om statusen på de olika anbuden? Med den här lösningen går det automatiskt ett mejl till mig, vd och andra i ledningen så att alla vet och är uppdaterade om statusen på anbudet. Det skapar trygghet i anbudsprocessen som alltid är komplex, omfattande, tidskrävande och avgörande för vår fortsatta framgång. Digitaliseringen ger rätt information till rätt person i rätt tid, helt enkelt.”

”Flexibiliteten är i den här lösningen är en annan fördel, säger Jeanette Almén.
”Många digitala lösningar på marknaden ger dig ett visst och begränsat antal möjligheter att jobba med. Med Therefore kan du bygga in de funktioner som du är behov av, och med Canons hjälp kan du skräddarsy din egen lösning som passar ditt företag och din verksamhet. Det har vi gjort hittills och det tänker vi göra framöver”, säger Jeanette Almén.

“Tillgängligheten som bidrar till effektiviteten är ytterligare en fördel. Oftast så sparas dokument ner på sina egna datorer, det har vi nu satt en rutin för alla dokument ska sparas i molnet och vara tillgängliga, detta är ju mycket för att ifall någon slutar eller blir sjuk så ska inte ett projekt stanna upp.”

Jeanette Almén. Vice VD & Ekonomichef, på Elvbygg.

”För oss är det viktigt att ständigt utvecklas, blicka framåt och se möjligheterna med digitaliseringen som ju är en ständigt pågående process. Allting kan alltid bli bättre, effektivare, säkrare och tryggare. Information är ju likhetsteckenmed kunskap och för att kunna utveckla rutiner och effektivisera arbetssätt så måste man ju lära sig av projekt som är utförda och detta ska ju dokumenteras, för att vi ska lära oss av fel eller bra saker som är utförda så måste alla kunna ta del av detta och då måste det ju dokumenteras och sparas på rätt ställe. Det kan vi och det gör vi med den lösning vi har nu.”

Samarbete

”Jag har väldigt stor erfarenhet av Canon eftersom jag själv jobbat på företaget och insikterna jag fick då har jag tagit med till Elvbygg. Jag vet ju vad Canon kan och jag vet också hur jag på bästa sätt kan ta vara på företagets kompetenta och engagerade medarbetare. Det är väldigt enkelt.

“Jag är precis som vilken annan kund som helst. Det är bara att ställa frågor, definiera problemställningen och begära en offert. Det funkar alltid bra, och jag ser fram emot fortsatt fint samarbete med teamet på Canon Business Center i Västerås och Eskilstuna. Dom är både lyhörda och snabbfotade och mitt i all affärsmässighet är dom också personliga”

Jeanette Almén. Vice VD & Ekonomichef, på Elvbygg.

Nästa steg

”Vårt digitaliseringsarbete pågår löpande och utvecklingsmöjligheter identifieras och implementeras över tid. Som det ser ut idag blir nästa steg att fortsätta utveckla och förfina vårt ledningssystem. Och lösningen vi har nu är flexibel och tillåter oss att skala upp
efter behov”, säger Jeanette Almén.

Elvbygg

Elvbygg är ett företag som har anor sedan 60-talet, då företaget startades. ”Vi är mycket stolta över att vara det största lokala byggföretaget i Enköping. Vi har en omsättning på runt 200 miljoner och vi är 60 anställda. Vår vision är att vi ska vara det naturliga valet för byggnationer i Enköping med omnejd. För att nå dit levererar vi rätt kvalitet i alla led inom byggprocesser. Vi gör det genom yrkesskicklig personal, nytänkande och stort engagemang i allt vi gör”, säger Jeanette Almén och fortsätter:

”Eftersom vi vill vara en attraktiv arbetsgivare så har vi satsat på verktyg för personalen som gör att vi kan nå ut med personalinformation digitalt, detta har visat sig vara mycket positivt då vi aldrig sitter i samma lokaler men ändå har stort behov av att nå ut med information till alla på bolaget. Detta är ytterligare ett steg i vår digitalisering.”

Fler referenser


HSB vässar servicen med digitala verktyg

”Mindre tid för administration och mer tid för kvalificerad rådgivning.”

Martin Persson
Martin Persson
Plats-/Försäljningschef, Västerås, Eskilstuna
HSB vässar servicen med digitala verktyg

”Vi har en lång historia tillsammans, och när det var dags att ta ytterligare ett steg in i framtiden och i ännu högre grad ta vara på de digital möjligheterna, då var det naturligt för oss att fortsätta arbeta tillsammans med Martin Persson och hans kolleger på Canon här i Eskilstuna.

Samtidigt kunde vi se att Canons roll i vårt samarbete gradvis hade utvecklats från att ha varit en printleverantör till att bli en utvecklingspartner”, berättar Kristofer Pettersson, IT-ansvarig, HSB Södermanland

Utmaning

”För oss är digitaliseringen en prioriterad fråga, och vi ska i högsta möjliga utsträckning vara ett stöd till våra bostadsrättföreningar genom att effektivisera det administrativa arbetet och ge mer kvalificerad rådgivning. HSB Södermanland sträcker sig över en stor region och vi har flera kontor och väldigt mycket dokumentation som avtal, prislistor, kontrakt, ritningar, erbjudanden etc. Vår vision är att vara den ledande aktören som har det bästa boendet. Och för att kunna erbjuda det bästa är det en förutsättning att vi har överblick och fin kontroll på våra interna rutiner och processer. Målet är mindre tid för rutinartad administration och mer tid för kvalificerad rådgivning. En viktig del i det arbetet är vår dokumenthantering och skrivarmiljö”, berättar Kristofer Pettersson.

Lösning

”Det viktiga i allt arbete är att det utgår från en vision, en föreställning om hur det ska bli bättre för alla berörda. För oss själva och för våra kunder. Det skall vara smidigt, enkelt och tryggt.

“Den lösning vi utvecklat tillsammans med Canon utgår från vår verksamhet, våra mål och våra kunders behov. Tack vare en helhetssyn och ett helhetsgrepp på vår situation har vi fått en MPS-lösning som både säkrar våra utskriftsrutiner och strömlinjeformar vår dokumenthantering.”

Kristofer Pettersson, IT-ansvarig, HSB Södermanland

Den lösningen vi fått möter våra behov av effektivitet, tillgänglighet och säkerhet. Den knyter ihop våra kontor och för oss närmare våra kunder. Den förändrar inte det vackra sörmländska landskapet men den digitala lösningen gör administrationen till en smidigare och skönare upplevelse”, säger Kristofer Pettersson. ”Arbetet blir både effektivare och enklare.”

Fördelar

  • icon-check-circle Effektivare administration
  • icon-check-circle Enklare hantering
  • icon-check-circle Snabbare service
  • icon-check-circle Mer tid för kvalificerad rådgivning

Resultat

”Vi har fått ett verktyg som gör det enklare för oss att nå våra mål och för oss närmare vår vision. Konkret innebär det att vi kan möta våra kunder på kundernas premisser. Allt fler önskar få aktuell information och rådgivning i sina mobiler, datorer och läsplattor. Nu kan vi ge kunderna ännu bättre service, tack vare att vi kan svara snabbare eftersom ställtiderna är mindre. Förr kunde det ta avsevärt med tid för att hitta rätt information, i rätt pärm i rätt arkiv. Nu är alltid uppdaterad dokumentation tillgänglig var du än är. Det underlättar administrationen, förenklar hanteringen och bidrar till att säkerställa kvaliteten på servicenivån. Sammantaget är det viktigaste med digitaliseringen att tekniken hjälper oss att komma närmare våra kunder på våra kunders villkor. Mindre och mindre tid för administration och mer tid för kvalificerad rådgivning”, berättar Kristofer Pettersson. ”Det målet hjälper digitaliseringen till att förverkliga.”

Partnerskap

”I takt med att samhället utvecklats och digitaliserats har också vår relation till Canon utvecklats, förändrats och fördjupats”, berättar Kristofer Pettersson.

Idag präglas samarbetet av partnerskap där Canons kompetens möter våra behov av digitalisering och effektivisering av vår verksamhet.

Kristofer Pettersson, IT-ansvarig, HSB Södermanland

“Våra regelbundna avstämningsmöten bidrar till att säkra kvaliteten på pågående projekt samtidigt som vi kan jobba proaktivt och skissa på nya möjligheter. Att vi träffas regelbundet för också med sig att vi löpande lär känna varandra allt bättre och får större förståelse för utmaningarna vi står inför och hur vi både akut och över tid kan hantera olika scenarios. Vi är ett lag som med våra olika erfarenheter, insikter och kunskaper jobbar för ett gemensamt mål. Partnerskap är en bra samarbetsform för framgång”, säger Kristofer Pettersson.

Framtid

”Den digitala utvecklingen är här för att stanna och vi kommer att fortsätta vår egen digitala satsning. Avancerad scanning är aktuellt i närtid och ett resultat av det arbetet blir att vår dokumentation förs över från fysiska pärmar till lagring i molnet. På så vi kan vi säkerställa att informationen är tryggt lagrad, omedelbart tillgänglig och alltid möjlig att uppdatera i realtid. Eftersom HSB Södermanland har sex kontor som är spridda över ett stort geografiskt område blir det oerhört mycket enklare att informera och kommunicera när dokumentationen är samlad i ett digitalt arkiv som är tillgängligt för alla medarbetare oavsett var de befinner sig. Vi kommer närmare våra kunder och kan bättre ge snabb och effektiv service”, säger Kristofer Pettersson. 

Fler referenser

Vi använder cookies

Vi gör det för att förbättra din användarupplevelse, och vill därför informera dig om att du genom att använda vår sida ger ditt samtycke till detta.