icon-menu-close

Prata med en säljare

Du kan kontakta oss via telefon eller på e-post för hjälp med din produkt eller fråga.

EQ80. En hållbar lösning för hållbarhetsarbete

Nya lösningar och smart återanvändning av äldre produkter.

Mats Nyberg
Mats Nyberg
Försäljningschef, Västernorrland
EQ80. En hållbar lösning för hållbarhetsarbete

”Hållbarhetsarbetet tar aldrig paus. Det är en ständigt pågående process utan slut där allt i stort som smått har betydelse,” berättar Magnus Jägre, IT- och Hållbarhetschef, Amasten Fastighets AB. ”Vårt fokus är nöjda hyresgäster, energismarta och energisnåla hus. I vårt hållbarhetsarbete arbetar vi med olika lösningar som bidrar till att minska resursutnyttjandet totalt sett. Det finns inte en enkel lösning på komplexa utmaningar, det finns alltid flera möjligheter. Ett bra exempel på det är den cirkulära ekonomin och Canon EQ80.

Lösningen

”Vi fick upp ögon för EQ80 när vi gjorde en inventering av vår printmiljö. Vi såg att den lösningen passade in i vår strategi för hållbarhetsarbete och matchade vårt miljötänk. 

“EQ80 är till minst 80 procent är återskapad av befintliga delar från tidigare generationer multifunktionsskrivare,” Energimässigt effektiv, attraktivt pris och samma fina service från Canon. Det var avgörande för oss.”

Magnus Jägre, IT- och Hållbarhetschef, Amasten Fastighets AB

Resultatet

”Resultatet visar sig varje dag i form av mindre och lättare fotavtryck på miljön. Det är positivt redan nu men över tiden kommer detta att visa sig vara kritiskt inte bara för enskilda aktörer utan för samhället som helhet.  Behovet av resurssnåla och energikloka lösningar är stort och ökande. Vi har alla möjligheter att bidra efter förmåga, som producenter som konsumenter. Du stegar inte in i framtiden i ett enda långt kliv. Du tar dig dit genom många små steg. EQ80 är ett sådant steg som bidrar till att minska koldioxidutsläppen redan i tillverkningsledet. Amasten som aktivt arbetar med att minska resursförbrukning och öka energieffektivitet ser bara fördelar med att använda återtillverkade produkter. Det bidrar till att reducera koldioxidutsläppen och minskar påfrestningen på miljön. Dessutom är prissättningen attraktiv krasst ekonomiskt sett. Det är en faktor som underlättar för många att ta rätt beslut”, säger Magnus Jägre. Men vi ser att priset bara är en del av en större helhet. Sammantaget ser vi tre stora fördelar med den här lösningen. För det första: Hållbarhet ekonomiskt. För det andra. Hållbarhet ekologiskt. Lösningen är en del av den cirkulära ekonomin och tillverkad av återvunna delar. För det tredje. Lösningen är hållbar socialt. Tillverkad i kontrollerade fabriker som erbjuder anständiga villkor och inte tillåter barnarbete. Ytterligare en fördel är att lösningen är kopplad till Print Relief i Canada. En organisation som återplanterar träd i förhållande till vår pappersförbrukning”, berättar Magnus Jägre.

Fördelar

  • icon-check-circle Bidrar till att minska koldioxidutsläppen
  • icon-check-circle Hållbar lösning som matchar strategin för hållbarhetsarbetet
  • icon-check-circle Hållbar lösning ekonomiskt
  • icon-check-circle Hållbar lösning socialt

Samarbetet

”Jag samarbetade med Canon redan på min förra arbetsplats, så vi har en lång gemensam historia, säger Magnus Jägre. Det finns många skäl till detta och det handlar inte bara om att produkterna är pålitliga och bra.”

“Jag uppskattar företagets grundvärderingar och vi delar synen på hållbarhet ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Utifrån den plattformen ser jag att vi kommer att samarbeta också i framtiden med ambitionen att reducera miljöpåverkan tack vare nya intelligenta nya lösningar och smart återanvändning av äldre produkter.”

Magnus Jägre, IT- och Hållbarhetschef, Amasten Fastighets AB

“Dessutom stämmer personkemin. Människorna som jag samarbetar med på Canon är dedikerade, engagerade, trevliga och kompetenta,” säger Magnus Jägre, IT-och Hållbarhetsansvarig, Amasten Fastighets AB.

Framtiden

”Hur kan vi utveckla framtidens fastigheter på bästa sätt? Vi arbetar med solceller, vi utvecklar energisnåla hus och vi fortsätter arbeta för att minska resursutnyttjandet totalt sett. Det är ett viktigt arbete, det är ett mångfacetterat arbete men framförallt är det ett stimulerande arbete. Jag tror att den cirkulära ekonomin där man återanvänder äldre produkter för hållbar produktion av nya kommer att ta större plats också i våra processer. 

Det blir också viktigt att eller att hitta sätt att använda mindre material när man bygger bostäder för att klara utsläppsmålen”, säger Magnus Jägre.

Mer om EQ80

I EQ80-serien väljer Canon ut bästsäljande modeller från de senaste åren och återskapar dem med hjälp av mångåriga tillverkningsexpertis för att producera prisvärda, högkvalitativa multifunktionsskrivare med avsevärt mindre miljöpåverkan. Eftersom alla produkter i EQ80-serien tillverkas till 80 %eller mer av redan befintliga delar och komponenter kan Canon minska koldioxidutsläppen under tillverkningen med upp till 80 %.

Fler referenser