Sökresultat

Inga träffar matchade ditt sökord

Ett okänt fel inträffade, försök igen

Den höga kvaliteten på utskrifterna betyder mycket för vår egen marknadsföring.

Rätt kvalitet på prospekten

”För oss är det viktigt att vårda vårt varumärke och säkerställa att vi uppfattas på ett enhetligt vis. Eftersom vi finns på olika platser är det viktigt för oss att vi i vår kommunikation möter våra kunder på ett konsekvent sätt. Det gäller allt som har med Länsförsäkringar att göra men i allra högsta grad våra mäklare på fältet och de bostadsprospekt som delas ut. 

Över ett verksamhetsår blir det en hel del prospekt och varje enskilt uppdrag säljer inte bara objektet i sig utan också vårt varumärke och vår profil. Rätt kvalitet på alla trycksaker bidrar till att särskilja oss från andra aktörer och profilera våra tjänster och produkter”, berättar Yvonne Kåhlin, It-tekniker, Länsförsäkringar Östgöta, Linköping.

Utmaningen
”Vi jobbar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och konstaterade att prospekten behövde höjas ett snäpp, både i utskrifts- och bildkvalité. Det var viktigt för företaget i allmänhet och för våra fastighets- mäklare i synnerhet. Dessutom var driftsäkra och pålitliga maskiner ett måste då vi producerar stora volymer, ibland upp till 100 000 tryck i månaden. Därför såg vi även ett behov av enkla och tydliga serviceavtal”, berättar Jonny Hagdahl, kontorsservice, Länsförsäkringar Östgöta, Linköping.

Lösningen
”Genom rätt kombination av hårdvara och mjukvara har vi fått en lösning som gör vårt arbetsflöde enklare och effektivare. Utskrifterna håller genomgående högre kvalitet och tack vare en lösning som kallas hot folders kan våra mäklare snabbt och enkelt välja bland flera färdiga profiler för de prospekt de önskar skriva ta fram och skriva ut. Fyrkantsryggar, vikt och sadelhäftat är inte längre något problem, tidigare var vi tvungna att vända oss till tryckerier för att få prospekt med de egenskaperna. Med Canons Imagepress kan vi göra allt själva och får inte bara rätt kvalitet på jobben utan även rätt pris”, förklarar Jonny Hagdahl.

Resultatet
”Skillnaden är enorm jämfört med hur det var tidigare och det är framförallt färgerna som sticker ut. Med Canons Imagepress är kontrasterna mycket tydligare, det är mer stuns i bilderna och allting återges mer verklighetstroget. Vanligtvis trycker vi 20 eller 24 sidor och använder 120 grams papper för inlagan och 160 grams papper för omslaget. Vid exklusivare objekt använder vi 160 gram rakt igenom. Genomgående blir kvalitén precis som vi önskar och det betyder mycket för vår marknadsföring och vår förmåga att attrahera nya säljare av bostäder. Det är också viktigt för bostadsköparna att kvaliteten på prospekten är hög”, säger Lotta Sandberg, mäklarassistent, Länsförsäkringar Fastighetsmäklare, Linköping.

”En annan stor fördel är att det nu går så mycket fortare att skriva ut våra prospekt. En normal vecka skriver vi ut 500 prospekt och tidigare tog det en minut per exemplar. Eftersom det nu går dubbelt så snabbt sparar vi tid och köar mindre vid skrivarna. Hög hastighet och hög kvalitet är en kombination som vi värdesätter högt”, intygar Lotta Sandberg.

”Tidigare hade Länsförsäkringar olika maskiner i Norrköping, Linköping och Motala. Nu är maskinparken enhetlig och dessutom kalibrerad på ett sätt som är gemensamt för samtliga kontor. Det gör att kvaliteten på alla utskrifter håller samma höga nivå och säkerställer att vår profil och vårt varumärke uppfattas korrekt oavsett om maskinen är placerad i Norrköping, Linköping eller Motala”, berättar Jonny. ”En annan fördel är en hög hastighet även när vi använder tjockare papper.

Maskinerna vi hade tidigare tappade fart när vi ökade vikten och kvaliteten på papperet. Nu kan vi hålla tempot uppe hela tiden samtidigt som vi får högre kvalitet på utskrifterna. I lösningen finns även ett inbyggt övervakningssystem som gör att det vid behov automatiskt går ut ny toner till kontoret där maskinen är placerad. Det borgar för att maskinerna kan vara igång hela tiden och gör att vi undviker onödiga driftstopp.

 

Eftersom det nu går dubbelt så snabbt sparar vi tid och köar mindre vid skrivarna. Hög hastighet och hög kvalitet är en kombination som vi värdesätter högt”, intygar Lotta Sandberg.

”Tidigare hade Länsförsäkringar olika maskiner i Norrköping, Linköping och Motala. Nu är maskinparken enhetlig och dessutom kalibrerad på ett sätt som är gemensamt för samtliga kontor. Det gör att kvaliteten på alla utskrifter håller samma höga nivå och säkerställer att vår profil och vårt varumärke uppfattas korrekt oavsett om maskinen är placerad i Norrköping, Linköping eller Motala”, berättar Jonny.

”En annan fördel är en hög hastighet även när vi använder tjockare papper.

Maskinerna vi hade tidigare tappade fart när vi ökade vikten och kvaliteten på papperet. Nu kan vi hålla tempot uppe hela tiden samtidigt som vi får högre kvalitet på utskrifterna. I lösningen finns även ett inbyggt övervakningssystem som gör att det vid behov automatiskt går ut ny toner till kontoret där maskinen är placerad. Det borgar för att maskinerna kan vara igång hela tiden och gör att vi undviker onödiga driftstopp.

Just driftsäkerheten är kritiskt för mäklarna som ständigt måste möta kundernas efterfrågan på olika typer av presentationsmaterial,” betonar Jonny Hagdahl, på kontorsservice. ”Hos oss finns det interna dokument som kan vara känsliga och med hjälp av säkra utskrifter, det vill säga personlig inloggning på våra skrivare, höjer vi säkerheten på våra utskrifter ytterligare en nivå. Tack vare den lösningen säkrar vi utskrifterna och kopieringen samtidigt som vi tar ett helhetsgrepp om kostnaderna. Nu blir det heller inga onödiga utskrifter vilket gör att vi reducerar pappersförbrukningen och över tiden minskar belastningen på miljön”, säger Yvonne Kåhlin, It-tekniker.

”För oss är det avgörande att känna trygghet i det dagliga arbetet och det gör vi med Canons lösning. Den är pålitlig och levererar utskrifter med en jämn och hög kvalitet. Vi vårdar vårt varumärke och månar om våra kunder. Varje prospekt vi tar fram är en del av vårt varumärke och för oss är det viktigt att uppträda konsekvent och enhetligt. Och med den lösning vi har från Canon känner vi oss trygga eftersom kvaliteten i slutändan blir som vi tänkte från början”, säger Yvonne Kåhlin.

Samarbetet
Vårt samarbete med Canon sträcker sig 20 år bakåt i tiden och det bygger på ömsesidig respekt och samsyn om vart vi är på väg. Vi vill hela tiden utvecklas och ge våra kunder ännu bättre service. Tillsammans med Canon kan vi skapa bra förutsättningar för att möta våra egna krav på enkelhet, effektivitet och kvalitet i dokumenthanteringen. Och framförallt kan vi tillfredsställa våra kunders förväntningar på innehåll och utseende. Det är särskilt viktigt för oss som löpande presenterar det som är den kanske största affären i varje människas liv: att köpa en bostad och bygga ett hem ” säger Jonny.

”Vi styrs av marknadens behov och marknaden avgör vad nästa steg blir. Det viktigaste för oss är att hela tiden kunna möta våra kunders förväntningar. Med hjälp av Canons lösning har vi de verktyg vi behöver för dagen samtidigt som vi har möjlighet att skala upp och fånga upp morgondagens behov” avslutar Jonny och Yvonne. 

Kundreferens

Länsförsäkringar Östgöta/ Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Grundat: 
1998
Bilder
Fördelar
  • Snabbare utskrifter
  • Högre kvalitet
  • Ökad driftsäkerhet
  • Enkla och tydliga serviceavtal

Ladda ner

Ladda ner denna referens som pdf

Klicka här