Sökresultat

Inga träffar matchade ditt sökord

Ett okänt fel inträffade, försök igen

Vi ska inte sitta och administrera, vi ska leverera.

Mer affärsnytta, mindre administration.

”Jag har arbetat med transporter hela livet och redan för ett tiotal år sedan arbetade jag för Linjegods som säljare. Närmast kommer jag ifrån tjänsten som platschef hos Greencarrier Freight Services Sweden AB, här i Sundsvall, berättar Roger Åsell. ”De positiva erfarenheterna av förbättringsarbetet där har jag stor nytta och glädje av här på Linjegods. Min ambition är att driva Linjegods framåt med fortsatt tillväxt och utveckling. I det arbetet är det viktigt att ligga i framkant, inte minst när det gäller IT och smart dokumenthantering”, betonar Roger Åsell.

 ”Jag är road av IT, jag förstår hur IT fungerar och min erfarenhet säger mig att den kombon är en förutsättning för positivt förändringsarbete. Om man inte förstår och känner oro blir det inget konstruktivt arbete gjort. Det jag gjorde bra på Greencarrier har jag med mig här på Linjegods och kan göra ännu bättre tack vare nya insikter och nya möjligheter”, förklarar Roger Åsell.

Utmaningen
”Utmaningen vi på Linjegods har att hantera idag är i mångt och mycket densamma som Green Carrier hade, nämligen för mycket administrativt arbete för varje uppdrag. På Green Carrier införde jag ett nytt transportsystem som ökade effektiviteten och minimerade tidsåtgången för administrationen samtidigt som kostnaderna blev lägre. Kunderna fick även möjligheten att själva boka transporterna på nätet. Sammantaget blev effekten gynnsam för både företaget och företagets kunder. Nu ska jag göra motsvarande förbättringsresa på Linjegods, och den stora utmaningen är att förenkla och effektivisera dokumenthanteringen”, säger Roger Åsell.

”Linjegods får ungefär 4000 leverantörsfakturor per år. Det stora antalet är en positiv effekt av att affärerna rullar på. Samtidigt är det mycket att administrera och administration tar tid och kostar pengar. Idag är det så att vi gör fler och fler affärer samtidigt som marginalen på varje affär blir mindre och mindre. Vi finns för våra kunder och därför är det extra viktigt att vi gör det vi är bäst på. Och det vi är bäst på är transporter. Vi ska inte sitta och administrera, vi ska leverera. Det är nu Canon kommer in i bilden. Vi ser behovet av smartare dokumenthantering och Canon ser möjligheten att möta våra behov och leverera rätt lösning”, berättar Roger Åsell.

Lösningen
”Lösningen blev en smidig webbaserad fakturaskanningslösning från Canon. Tack vare den slipper vi leta igenom pärm efter pärm för att hitta leverantörsfakturorna, vi slipper omständliga attestrutiner, skrivbord överfulla av papper och leverantörsfakturor som kommer bort. Dessutom undviker vi förseningsavgifter och dröjsmålsräntor som tidigare kunde komma som ett brev på posten bara för att vi missat leverantörsfakturornas förfallodatum. Med den här lösningen kan vi fokusera fullt ut på våra kunder och optimera affärsnyttan. Onödig och kostsam tidspillan är historia. Nu är det smart dokumenthantering och effektiv administration som gäller”, berättar Roger Åsell och fortsätter:

”Fakturorna skannas in, tolkas och analyseras. Lösningen hittar automatiskt leverantör, fakturadatum, förfallodatum, OCR-nummer, totalbelopp och moms med mera. Det smidiga webbgränssnittet gör att vi snabbt och enkelt kan söka, visa och skriva ut fakturor. Ingen installation av programvara krävs. Men den här lösningen kan vi jobba var och när som helst, direkt i webbläsaren och lösningen ger automatiskt förslag på lämpliga attestanter och konteringar för fakturan. Attestanterna får e-postmeddelanden om att de har fakturor att attestera och attesterar eller underkänner fakturorna med ett klick. Dessutom är lösningen integrerad mot vårt ekonomisystem Visma, och leverantörsfakturorna skickas automatiskt till ekonomisystemet. Enkelt och effektivt”, betonar Roger.

Resultatet
”Lösningen fungerar fantastiskt bra och vi uppskattar att vi sparar två timmar tack vare funktionen återsökning. Tidigare behövde vi leta ihjäl oss i pärmar och arkiv för att hitta dokumentationen ifråga nu är det bara att söka i systemet så dyker rätt dokument upp på datorskärmen. Även vår revisor känner sig glad och nöjd med den här lösningen då han inte längre behöver spilla tid på att leta efter verifikat i pappersformat eftersom de är sparade och sökbara digitalt. Lösningen har frigjort tid för såväl vår kärnverksamhet som revisorns och det är gynnsamt för alla”, berättar Roger Åsell.

Samarbetet
”Canon ligger i framkant och har bra fokus på lösningar och vårt samarbete fungerar väldigt smidigt och bra. Vi har regelbundet statusmöten där vi går igenom eventuella problem och utmaningar samtidigt som vi kartlägger möjliga lösningar. Detta tycker jag är väldigt bra och har aldrig haft detta med någon annan leverantör. Det säkerställer kvaliteten i alla led från inköp till praktiskt bruk. Dessutom är det ett bra bevis på att Canon tar ansvar hela vägen från sälj till implementering och användande. Eftersom jag kontinuerligt får info om möjligheterna med framtidens kontor och Canon här i Sundsvall är väl införstådda med vår verksamhet och våra behov, utgår jag ifrån att vi hittar fler intressanta projekt framgent”, avslutar Roger Åsell, VD, Linjegods AB

Kundreferens

Linjegods i Sundsvall AB

Bilder
Fördelar
  • Tidsvinsten
  • Sökbarheten
  • Integreringen med affärssystemet

Ladda ner

Ladda ner denna referens som pdf

Klicka här