Sökresultat

Inga träffar matchade ditt sökord

Ett okänt fel inträffade, försök igen

Arbetet med leverantörsfakturorna går 40 procent snabbare.

En lösning som gjort arbetet roligare och effektivare.

Företaget bygger, förnyar och servar drivmedelsanläggningar med tillhörande byggnader och kringutrustning. Startåret var 1976 och idag är företagets 50 anställda uppdelade på drivmedel, el, bygg, service, projektering och konsultning.

Bakgrunden
Och det är mycket nu, hjulen snurrar snabbt och flödet av leverantörsfakturor verkar inte ha någon ände. ”Det är runt femtio leverantörsfakturor per dag att hantera”, berättar Anitha Eriksson som är ekonomiansvarig på Kjell Anderson Contracting och fortsätter: ”Vi arbetar som totalentreprenör för drivmedelsbranschen från den minsta till den största. Glesbygdsanläggningar, båtmackar, automatstationer, truckstop, bemannade stationer, diesel, etanol, el, gas, skärmtak, väderskydd, butiker, tvätthallar och nyckelfärdiga anläggningar är exempel på resultatet av vårt arbete”, berättar Anitha.

Utmaningen
”Vi har många samarbetspartners och visst blir det en hel del dokument och leverantörsfakturor att hålla ordning på, särskilt om man tänker på hur det ser ut över tiden. Då handlar det om tusentals och åter tusentals! Eftersom vi jobbar med noggrannhet och precision i allt vi gör ville vi försäkra oss om en lösning för att snabbare och smidigare hantera inkommande fakturor till affärssystemet PP7”, berättar Anitha.

Lösningen
”Lösningen blev ett fakturatolkningssystem från Canon. Tidigare skannade jag in fakturorna direkt till vårt ekonomisystem PP7 där jag fick fylla i all info ruta för ruta. Nu skannas fakturorna till Canons fakturatolkningssystem och systemet läser av info på fakturan och lägger per automatik in dem på sätt ställe. Man går igenom fakturan och korrigerar vid behov, därefter godkänner man den och då förs den över till PP7 för kontering och efter man tagit ut journal, inregistrering till leverantörsreskontra och redovisningen”, berättar Anitha. Det gör att arbetet inte blir så monotont”, berättar Anitha.

Resultatet
”Det går snabbare och det är smidigare och inte alls så monotont längre eftersom fakturatolkningssystemet tar hand om den tråkiga och ensidiga inmatningen av all info. Enligt våra egna mätningar går arbetet med leverantörsfakturorna cirka 40 procent snabbare idag vilket medför mera tid till annat, till exempel att fakturera. Personligen tycker jag att arbetet har blivit mycket roligare tack vare den här lösningen”, säger Anitha.

Samarbetet
”Det finns ingenting att anmärka på vad gäller samarbetet. Tvärtom, vill jag påstå. Implementeringen gick snabbt, support och service har fungerat väldigt bra. Personerna vi varit i kontakt med har genomgående varit tillmötesgående, positiva och visat stor förståelse för vår verksamhet och lyhördhet för våra önskemål. Tillsammans har vi byggt upp ett bra förtroende och visar det sig att vi framöver behöver utveckla dokumenthanteringen ytterligare ett snäpp, ja då kommer vi att fortsätta samarbetet med Canon. Det vi kan se närmast i tiden är att effektivisera processerna runt våra arbetsorder och tidrapporter på liknande sätt som med fakturatolkningen”, avrundar Anitha Eriksson.

Kundreferens

Kjell Anderson Contracting AB

Kjell Andersson Contracting AB bygger, förnyar och servar drivmedelsanläggningar med tillhörande byggnader och kringutrustning.

Grundat: 
1976
Bilder
Fördelar
  • Enklare.
  • Effektivare.
  • Roligare.

Ladda ner

Ladda ner denna referens som pdf

Klicka här