Sökresultat

Inga träffar matchade ditt sökord

Ett okänt fel inträffade, försök igen

Dokumentationen tryggt lagrad i molnet och alltid tillgänglig.

Bättre kontroll och bättre struktur. Ger ännu bättre service till kunderna.

Bakgrunden
I grävmaskiner och hjullastare är det många små delar som ska fungera men inte alltid gör det. På grund av slitage eller för att de gått sönder. Det kan vara allt från kretskort och turboaggregat till lampor. För att maskinerna ska kunna göra jobbet på bästa sätt måste alla enskilda delar vara i trim och samverka. ”Där kommer vi in i bilden”, säger Janne Kihl, VD, Maskinconsulting i Nerike AB, med både verkstad och kontor i Kumla. 

”Vi servar och reparerar i verkstaden men är även på plats för service och reparationer i fält och tar även fram reservdelar. Då det gäller nyutrustningar på nya maskiner från Liebherr Sverige AB arbetar vi genomsnitt 100 timmar per maskin innan den är klar till kund. Reparationer på gamla maskiner kan kräva allt från en timme till hundra timmar. Oavsett insats är det viktigt för oss att dokumentera allt vi gör. Tidigare skötte vi dokumenthanteringen manuellt och arkiverade varje dokument i plastfickor och lådor. Över tiden blev det väldigt många dokument och väldigt många plastfickor, så många att vi nästan drunknade i mängden”, förklarar Janne Kihl.

Utmaningen
”Eftersom vi är ett företag som inte står still utan ständigt utvecklas och vässar våra tjänster ville vi ersätta den gamla traditionella dokumenthanteringen med en ny och smartare. Vi ville ha en lösning för snabbare och enklare dokumentering, arkivering, sökning och delning. Och för oss är dokumentationen avgörande särskilt med tanke på den mängd reservdelar vi hanterar och med den kvalitet vi vill leverera. Vi är ytterst noggranna med att dokumentera allt vad vi gjort, vilka gamla delar som gått sönder, vilka vi ersatt och vilka nya delar vi satt in”, berättar Janne Kihl.

Lösningen
”Vårt företag består av erfarna mekaniker för utrustning, reperationer och svetsning på entreprenadmaskiner. Vi dokumenterar och ritar upp de påbyggnader vi gör och med Canons online-baserade multifunktionslösning har vi fått nya möjligheter att snabbt dokumentera, arkivera och dela information såväl internt som externt, med kunder och leverantörer. Vilka delar som var trasiga, vilka vi bytt ut och var vi köpte in dem. Allt är inskannat och finns tryggt lagrat på en server i molnet. Information som finns kvar även om vårt kontor skulle brinna och försvinna. Tack vare den här lösningen kan vi återskapa och återvinna alla våra erfarenheter”, förklarar Janne Kihl.

”När lösningen presenterades för mig såg jag direkt möjligheterna att höja och säkerställa kvaliteten i vår dokumenthantering.  Nu kan vi snabbt skanna in aktuell serviceorder i samband med fakturering. Det spar tid, säkrar arkivering och underlättar sökning. Samtidigt som vi fått möjligheten att blixtsnabbt ge våra kunder information om vad som var problemet, vad som behövde åtgärdas, var vi köpte in reservdelen och när vi gjorde det. Lösningen är även perfekt för att dokumentera alla elritningar och skisser vi arbetar med”, säger Janne Kihl.

Resultatet
”Vi ha gått från att lagra i platsmappar och lådor till att lagra i molnet. Det spar tid och utrymme samtidigt som vi fått ökad säkerhet och effektivitet i dokumenthanteringen. Nu kan vi enkelt och smidigt söka på serviceorder, kund, serienummer eller fritext. Vi behöver inte leta i plastmappar och lådor utan finner omedelbart det vi söker i våra datorer. Vi har superkoll på läget och hjälper vid behov även våra leverantörer med information om vad de levererat till oss och när. Den informationen är säkert lagrad i molnet och för säkerhets skull finns det två servrar, en i Holland och en i England. Molntjänsten är en integrerad del av vår anpassade lösning från Canon, och den är vi trygga med. Sammantaget har vi fått ordning och reda på en helt annan nivå än tidigare. Bättre kontroll och struktur både på dokumenthanteringen och på verksamheten i stort. Fördelar som i förlängningen höjer företagets värde”, förklarar Janne Kihl.

Samarbetet
”Det fungerar utmärkt och jag är helnöjd. Canon är lyhörda, de följer upp och tar ansvar hela vägen från konsultation och rådgivning till service. Vid de få tillfällen jag varit i kontakt med supporten agerade de snabbt och gjorde klanderfritt vad de skulle. Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete”, avslutar säger Janne Kihl på Maskinconsulting.

Kundreferens

Maskinconsulting i Nerike AB

Bilder
Fördelar
  • Sökbarheten
  • Säkerheten
  • Snabbheten
  • Enkelheten

Ladda ner

Ladda ner denna referens som pdf

Klicka här