Sökresultat

Inga träffar matchade ditt sökord

Ett okänt fel inträffade, försök igen

Hjälper oss att förbruka mindre papper och därmed hålla nere inköpskostnaden

Arkitektkontoret som sätter värde på allt från utskrifter till kostnadskontroll.

Fastighetsbranschen är en expansiv och komplex bransch med
en mängd utmaningar. Läs här hur Canon hjälpt några företag
inom just denna bransch.

Arkitektgruppen GKAK 
”Vi har alltid gjort noteringar av kopiering på en lista vid sidan av skrivaren, en sorts handgriplig föregångare till dagens moderna uniFLOW”, säger Charlotte Kronander på Arkitektgruppen GKAK. ”Nu gör vi det digitalt till 100 procent med Canon och lösningen uniFLOW. På så vis får vi kontroll både på utskrifterna och på kostnaderna.”

Arkitektgruppen GKAK AB är verksam inom hela fältet av arkitekttjänster, från program, detaljplaner, husprojektering till inredning. Från små till stora projekt. GKAK har idag fyra kontor som bas för verksamheten; Norrköping, Stockholm, Ludvika samt Göteborg. 

”I vårt företag finns förutom nytänkande inom arkitektur en stor kunskap och erfarenhet inom det breda fältet av projekt vi arbetar i; bostäder, industri, kontor, skolor, hotell, köpcentra, sjukhus, vårdboende och antikvariska byggnader. Företaget startade 1975 och idag är vi totalt 60 anställda i gruppen”, säger Charlotte Kronander. 

Behovet 
”Vi ville få bättre kontroll på våra utskrifter, förbrukningen och kostnaden för papper”, berättar Charlotte Kronander. ”Som arkitekter lever vi en pappersintensiv miljö i alla led från skisstadiet till slutleverans.

Det finns alltid en ritning, en skiss, en presentation eller annat dokument som efterfrågas och ska skrivas ut. Det blir många utskrifter per år. Men självklart varierar mängden beroende på projektets karaktär och storlek. För oss är det viktigt att ha fullständig kontroll på utskrifterna, kunna fördela kostnaderna per projekt och efter faktisk förbrukning. Då företaget är kvalitets- och miljöcertifierat är detta också ett led i vårt miljöledningssystem att vi ska kunna mäta vår förbrukning av papper och kunna göra en aktiv påverkan av vårt miljöarbete”, säger Charlotte Kronander.

Lösningen
”I det vardagliga arbetet är det viktigt för oss att hålla en bra standard på utskrifter. Därför använder vi Canon för utskrifter samtidigt som vi valde att komplettera med lösningen uniFLOW eftersom vi ville få bättre kontroll på utskrifterna både för oss själva och för våra kunder”, säger Charlotte Kronander.

”Nu har vi full koll. Vi identifierar oss individuellt vid skrivaren och loggar alla utskrifter på projekt. Det är perfekt för oss och våra uppdragsgivare, eftersom loggningen hjälper oss att hålla ordning på utskrifterna och fördela utskriftskostnaderna Våra arbetsnummer är kopplade till uniFLOW och det sker en kontinuerlig uppdatering mot vårt affärssystem.

Dessutom får den här lösningen oss att tänka till en extra gång innan vi skriver ut. Den här tankeslussen som vi får på köpet när vi loggar in på skrivaren bidrar definitivt till att vi förbrukar mindre papper och samtidigt sänker kostnaderna. Så fördelarna är både miljömässiga och ekonomiska. Tidsaspekten är också viktig. Med uniFlOW spar vi tid tack vare att dokumenthanteringen blir mer effektiv. Vi kommer också att med uniFlow få tillgång till säker utskrift som gör att vi kan uppfylla våra kunders säkerhetskrav. Säker utskrift garanterar att känsliga utskrifter inte skrivs ut och blir kvarglömda vid skrivaren. Något som också är lika viktigt för oss som för våra kunder”, säger Charlotte Kronander.

Samarbetet
”Genom vårt samarbete med Canon har vi lyckats nå våra mål. Canon har alltid varit professionella och ödmjuka. De har lyssnat på oss, utgått från våra behov och föreslagit en lösning som effektivast möter våra krav och önskemål. Sen har de levererat det bästa för oss som kund”, säger Charlotte Kronander. 

Kundreferens

Arkitektgruppen GKAK

Grundat: 
1975
Bilder
Fördelar
  • Kontrollerar pappersförbrukningen
  • Kontrollerar kostnaderna
  • Bidrar till aktiv miljöpåverkan
  • Ökar kontrollen över projektkostnaderna

Ladda ner

Ladda ner denna referens som pdf

Klicka här