Sökresultat

Inga träffar matchade ditt sökord

Ett okänt fel inträffade, försök igen

Smartare HR-processer får organisationen att må bra

Information är livsnerven i en verksamhet. Inte minst när det gäller personalfrågor. Och ett effektivt HR-team är viktigt för organisationens hälsa, speciellt eftersom HR-avdelningen blir en allt större och viktigare del av den totala verksamheten.

Men ofta sinkas framfarten när det fattas smarta, säkra och effektiva lösningar för att hantera personaluppgifter – inte minst i GDPR-direktivets dagar. HR-avdelningens dokumentflöden är ofta komplexa och mängden information är stor. Dessutom är mycket av innehållet i dokumenten som personalavdelningen har hand om av känslig karaktär.

Enkelt uttryckt är alla HR-processer beroende av information och dokument. Och de flesta organisationer som ännu inte har digitaliserat och automatiserat personalavdelningens dokumenthantering står inför flera utmaningar.  

Typiska utmaningar: 
Dyrt
Pappersarkiv tar både stor plats och kostar mycket, eftersom de är ineffektiva lösningar som käkar personalresurser till frukost.

Dålig koll
Manuella lösningar för HR-information gör det svårt att både få överblick och att gå på djupet. 

Tappad tid
I genomsnitt ägnar man fyra timmar i veckan åt att leta efter information, vilket går ut över andra delar av verksamheten. 

Sämre regelefterlevnad
GDPR innebär en stor utmaning, eftersom det blivit ännu viktigare att hålla koll på personuppgifter.  

Sega svarstider
Långsam återkoppling och problem med att hitta rätt information gör sällan underverk, varken inom eller utanför organisationen. 

Vår lösning
Med våra lösningar digitaliserar du enkelt all information från alla möjliga håll och kanter och samlar den på ett och samma ställe. På så sätt organiseras pappersdokument och elektroniska filer så att alla som behöver kan få tag på dem – på ett enkelt sätt, när de behövs. Du slipper också oroa dig för att obehöriga ska komma åt dina dokument.

Självklart skräddarsyr vi lösningarna efter dina behov och möjligheter, så att de kan växa med din verksamhet. Vi analyserar alla HR-processer för att ta ett helhetsgrepp, från on-boarding till off-boarding. På så sätt kan vi digitalisera och automatisera så många moment som möjligt, för att öka effektiviteten och se till att alla resurser används på rätt plats och rätt sätt. 

Fördelarna
Lägre driftskostnad
Digitaliserade dokumentlösningar och automatisering sparar pengar – både idag och på lång sikt. 

Mer effektivitet och produktivitet
Att snabbt och enkelt samla dokument på samma ställe sparar tid i hela organisationen, varje dag. 

Snabba svar
När mindre tid går åt till att leta efter personaluppgifter, går det också snabbt att återkoppla med rätt information. 

Bättre analyser
När dokumentflöden digitaliseras blir det också lättare att se vad som behöver förbättras – och göra något åt det. 

Större säkerhet
Centraliserad lagring av persondata ökar säkerheten – och självklart är våra lösningar anpassade till GDPR och PUL. 

Kontakta oss!
Hör av dig till oss, så hjälper vi dig med att hitta lösningar för att digitalisera och automatisera dina HR-processer efter dina behov och möjligheter!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

för att få läsa mer kring hur våra kunder använder våra produkter och tjänster.
 

Registrera